Nenechajte nič na náhodu

Mojím zameraním je oblasť trestného práva

Žiadajte to najlepšie

Zameriavam sa na obchodno-právne poradenstvo a sporovú agendu

Kvalita a inovatívne riešenia

Sprevádzanie klienta od prvého momentu právnej veci až po jej záver.

Právne služby tých najvyšších štandardov

Docielenie želaného výsledku, ktorého základom je pripravenosť a profesionalita.

Individuálny prístup zameraný na spokojnosť klienta

Vzájomná dôvera s klientom, ktorá je budovaná nepretržite.

PKlaw
firm

advokátska kancelária

Nechajte Vaše problémy na nás.

Advokátska kancelária PK | law firm poskytuje právne služby na celom území Slovenskej republiky, ktorej špecializáciou je najmä oblasť trestného a civilného  práva, pričom kladie dôraz na kvalitu a inovatívne riešenia pre klientov, ktorým poskytuje právne služby najvyšších štandardov.

Základom našej spolupráce je vzájomná dôvera s klientom, ktorá je budovaná nepretržite s požadovaným výsledkom a najmä spokojnosťou zo strany klienta. Právne služby poskytujeme domácim aj zahraničným subjektom a to fyzickým, ako aj právnickým osobám.

Zistiť viac

Vypracovanie a kontrola zmlúv

Získajte istotu, že zmluva je v poriadku a je pre Vás výhodná. Zašlite nám zmluvy s vašimi pripomienkami a do 48h od nás obdržíte cenovú ponuku a termín dodania požadovaných úprav.

Zistiť viac

Základom je pripravenosť s dôrazom na kritické myslenie, od ktorého je možné sa odraziť postupnými krokmi k cieľu, ktorý zodpovedá očakávaniam.

- JUDr. Pavol Krajčírik

advokát a konateľ PK law firm

Cesta bude len Vaša, my Vám však dáme do ruky nástroj.

- JUDr. Ing. Renáta Petrenčíková Karcolová, LL.M.

spolupracujúca advokátka

Kontaktujte
nás

E-mailové a telefonické konzultácie vieme zrealizovať do 24h

    ?

    Zavolajte nám